εντολές για το ChatGPT

Η σύνταξη για καλές εντολές για το ChatGPT περιλαμβάνει την παροχή σαφών και συγκεκριμένων οδηγιών για την καθοδήγηση του μοντέλου στη δημιουργία του επιθυμητού αποτελέσματος.

Ακολουθούν 10 συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να γράψετε αποτελεσματικά μηνύματα:

  1. Σαφήνεια: Διατυπώστε με σαφήνεια τι επιθυμείτε από το μοντέλο. Χρησιμοποιήστε συγκεκριμένες λεπτομέρειες και πλαίσιο για την κατεύθυνση της απάντησης.
  2. Χρησιμοποιήστε Πλήρεις Προτάσεις: Διατυπώστε τις εντολές σας ως πλήρεις προτάσεις ή ερωτήσεις. Αυτό βοηθά το μοντέλο να κατανοήσει το πλαίσιο και την αναμενόμενη μορφή της απάντησης.
  3. Παρέχετε ένα Πλαίσιο: Δώστε σύντομες πληροφορίες για το περιβάλλον της εργασίας. Αυτό βοηθά το μοντέλο να κατανοήσει την κατάσταση και να παράγει σχετικές απαντήσεις.
  4. Περιορίστε το Μήκος της Απάντησης: Αν θέλετε σύντομες απαντήσεις, αναφέρετε ρητά ότι αναζητάτε σύντομες απαντήσεις. Μπορείτε να καθορίσετε το επιθυμητό μήκος σε λέξεις ή προτάσεις.
  5. Κάντε Βήμα-προς-Βήμα Ερωτήσεις: Αν αναζητάτε μια λεπτομερή απάντηση, χωρίστε την ερώτησή σας σε βήματα. Αυτό καθοδηγεί το μοντέλο να παράγει μια πλήρη απάντηση.
  6. Χρησιμοποιήστε Παραδείγματα: Αν είναι σχετικό, παρέχετε παραδείγματα του τύπου απάντησης που αναζητάτε. Αυτό βοηθά το μοντέλο να κατανοήσει καλύτερα το αίτημά σας.
  7. Καθορίστε τη Μορφή: Εάν θέλετε το AI να δημιουργήσει μια ιστορία, ένα ποίημα, ένα απόσπασμα κώδικα ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου, βεβαιωθείτε ότι το έχετε καθορίσει στο μήνυμα.
  8. Ανατροφοδότηση: Εάν η αρχική απάντηση δεν είναι ακριβώς αυτό που ζητάτε, σκεφτείτε να δώσετε ανατροφοδότηση και ζητήστε από το μοντέλο να προσπαθήσει ξανά με πιο συγκεκριμένες οδηγίες.
  9. Επαναλάβετε και Βελτιώστε: Μην διστάσετε να επαναλάβετε και να βελτιώσετε τις εντολές σας με βάση τις απαντήσεις του μοντέλου. Πειραματιστείτε με διαφορετικές διατυπώσεις.
  10. Δοκιμάστε και Προσαρμόστε: Δοκιμάστε διάφορες παραλλαγές της εντολής σας για να δείτε ποια παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα. Μερικές φορές, μια μικρή αλλαγή στη διατύπωση μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση.

Εδώ είναι ένα παράδειγμα μιας εντολής για να ζητήσετε από το ChatGPT να παράσχει συμβουλές για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης:

Κακή Εντολή: “Πες μου για την έναρξη μιας επιχείρησης.”

Καλή Εντολή: “Μπορείτε να παράσχετε βήμα-προς-βήμα συμβουλές για κάποιον που επιθυμεί να ξεκινήσει μια μικρή επιχείρηση λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο; Περιλάβετε συμβουλές για έρευνα αγοράς, επιλογή προϊόντων και αρχικές στρατηγικές μάρκετινγκ.”

Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, μπορείτε να βελτιώσετε τις αλληλεπιδράσεις σας με το ChatGPT και να λάβετε πιο ακριβείς και σχετικές απαντήσεις.

Από Thomas Krypas

Μετάβαση στο περιεχόμενο