Τι ισχύει πραγματικά για την προστασία μιας επιχείρησης στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο;

Οι όροι «Κυβερνοεπίθεση» και «Κυβερνοέγκλημα» έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στο καθημερινό λεξιλόγιο μεγάλων, αλλά και μικρών επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων περιστατικών σε αριθμό και έκταση. Σχετικές μελέτες μάλιστα,…

Continue Reading Τι ισχύει πραγματικά για την προστασία μιας επιχείρησης στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο;